ABOUT WORKS

Työt ovat jaoteltuina aihepiireittäin; tihentyvät, laajenevat, tila ja määrä.
Joissakin töissä nämä aiheet ovat yhtäaikaisesti läsnä. Tällöin sama teos esiintyy useammassa aihepiirissä.
Toivon tällä jaottelulla avaavani näkökulman siihen, mitä pidän olennaisimpana ja mitä toistuvasti töissäni käsittelen.


The works are divided into categories. Density, expansion, space and amount.
In some works, these themes are present simultaneously. Then the same work will occur in several categories.
With these divisions, I hope to open a perspective to what I see the most relevant and what I repeatedly handle in my works.